Hương vị Thái truyền thống
Đặt bàn trực tuyến

Giờ mở cửa
Thứ 2 - Chủ nhật: 10:00 - 22:00
(nhận đặt bàn trễ nhất: 21:30)

Thông tin đặt bàn
Thông tin người đặt